Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Produktkrav för strålningsalstrande apparater inom hälso- och sjukvården

Produktkrav för strålningsalstrande apparater inom hälso- och sjukvården

I Finland får endast strålningsalstrande apparater för hälso- och sjukvården som överensstämmer med kraven lanseras på marknaden och tas i bruk. Innan en apparat lanseras på marknaden ska tillverkaren påvisa dess säkerhet, lämplighet för användningsändamålet och prestanda. Apparaterna ska ha en CE-märkning som bevisar att produkten uppfyller kraven. Vad gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvården hör övervakningen av överensstämmelse med kraven till Valviras uppgifter. Utöver detta har STUK utfärdat acceptanskrav för apparater som används inom röntgendiagnostik, strålbehandling och nukleärmedicin.