Produktkrav för strålningsalstrande apparater inom hälso- och sjukvården

Produktkrav för strålningsalstrande apparater inom hälso- och sjukvården

I Finland får endast strålningsalstrande apparater för hälso- och sjukvården som överensstämmer med kraven lanseras på marknaden och tas i bruk. Innan en apparat lanseras på marknaden ska tillverkaren påvisa dess säkerhet, lämplighet för användningsändamålet och prestanda. Apparaterna ska ha en CE-märkning som bevisar att produkten uppfyller kraven. Vad gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvården hör övervakningen av överensstämmelse med kraven till Valviras uppgifter. Utöver detta har STUK utfärdat acceptanskrav för apparater som används inom röntgendiagnostik, strålbehandling och nukleärmedicin.

Annanstans på nätet

Kontakt

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246