Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Kvalitetsledningsterminologi i ST-direktiven

 • Kvalitetsledning
  • Kvalitetsledning består av att leda, planera och instruera, följa upp och bedöma verksamheten samt utveckla verksamheten för att uppnå målen.
 • Kvalitetskontroll (teknisk kvalitetskontroll)
  • Åtgärder för kvalitetssäkring med vilka man kan påvisa, att apparaterna och deras prestanda uppfyller uppställda krav.
 • Kvalitetssäkringsprogram (program för kvalitetskontroll)
  • Ett kvalitetskontrolldokument där man beskriver olika kvalitetskontrolltester, deras syfte och metoder, apparater och redskap, vem som utför testet, åtgärdsgränser för godtagbara resultat samt åtgärder då gränserna överskrids.
 • Kvalitetssäkring
  • Alla planerade och systematiska åtgärder som vidtas i syfte att säkerställa att förfarandena och apparaterna samt användningen av dem uppfyller fastställda kvalitetskrav.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246