Användningsbegränsningar för radioaktiva ämnen i produkter

Användningsbegränsningar för radioaktiva ämnen i produkter

Enligt 27 § i strålskyddslagen får radioaktiva ämnen inte användas i livsmedel, kosmetika, leksaker eller motsvarande konsumtionsvaror. Också införsel och utförsel av konsumtionsvaror som innehåller radioaktiva ämnen är förbjudet.

På godtagbara skäl kan Strålsäkerhetscentralen godkänna användningen av radioaktiva ämnen som en strålkälla i konsumtionsvaror. Tills vidare är den enda tillämpningen där denna användning godkänts en brandvarnare som innehåller americium (Am-241). För handel med och införsel av sådana brandvarnare krävs säkerhetstillstånd.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246