Användningsbegränsningar för radioaktiva ämnen i produkter

Enligt 27 § i strålskyddslagen får radioaktiva ämnen inte användas i livsmedel, kosmetika, leksaker eller motsvarande konsumtionsvaror. Också införsel och utförsel av konsumtionsvaror som innehåller radioaktiva ämnen är förbjudet.

På godtagbara skäl kan Strålsäkerhetscentralen godkänna användningen av radioaktiva ämnen som en strålkälla i konsumtionsvaror. Tills vidare är den enda tillämpningen där denna användning godkänts en brandvarnare som innehåller americium (Am-241). För handel med och införsel av sådana brandvarnare krävs säkerhetstillstånd.

Dela denna sida

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246