Strålningsarbete utomlands

För strålningsarbete utomlands behövs ett så kallat dospass. Dosövervakningsdokumentet som behövs för dospass beställs från Strålsäkerhetscentralen.

När en person börjar i strålningsarbete där han eller hon klassificeras som arbetstagare i kategori A på EUs område ska han eller hon förete den utländska arbetsgivaren ett så kallat dospass. Också andra personer som åker utomlands för strålningsarbete bör helst kontrollera i förväg med sin kommande arbetsgivare vilka dokument som behövs.

Sedan den 1 januari 2015 behöver också personer som åker för att arbeta i ett svenskt kärnkraftverk ett dosövervakningsdokument.

Det finska dospasset består av två delar

Dospasset består av ett dosövervakningsdokument som beställs från Strålsäkerhetscentralen och ett läkarintyg som skrivits av den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare i kategori A. I dosövervakningsdokumentet har man antecknat uppgifterna om arbetstagarens tidigare strålningsexponering. Ur läkarintyget framgår huruvida arbetstagaren är lämplig för strålningsarbete.

Mer information om dospass finns i direktiv ST 7.4 och en ansökningsblankett med vilken man beställer uppgifterna finns på STUKs webbplats.

Dosövervakningsdokumentet returneras till Strålsäkerhetscentralen

Den utländska arbetsgivaren eller dosimetritjänsten antecknar i dosövervakningsdokumentet uppgifterna om strålningsexponering under arbetet och arbetets varaktighet. När arbetet utomlands upphör ska dosövervakningsdokumentet returneras till Strålsäkerhetscentralen där uppgifterna i det införs i dosregistret. Ett nytt dosövervakningsdokument kan beviljas först när det tidigare övervakningsdokumentet returnerats.

E-postadress till dosregistret annosrekisteri(at)stuk.fi

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Dosregister
Telefon 09 759 88 247