Övervakning av strålningsexponering

Övervakning av strålningsexponering delas in i övervakning av arbetsförhållandena och dosövervakning. Med övervakning av arbetsförhållandena säkerställs att arbetsmiljön är trygg. Med dosövervakning i sin tur avses bestämmande av en enskild arbetstagares dos.

Övervakning av arbetsförhållandena

Övervakning av arbetsförhållandena ska ordnas på alla arbetsplatser där man utför strålningsarbete. Genom övervakning av arbetsförhållandena strävar man efter att upptäcka förändringar i arbetsmiljön och uppskatta vilken effekt de har på strålningsexponeringen. Genom övervakning av arbetsförhållandena kan man upptäcka oförutsägbara avvikelser i faktorer som påverkar arbetstagarnas strålningsexponering. I övervakning av arbetsförhållandena ingår bland annat mätning av dosrater i extern strålning och kontamination i arbetsmiljön samt observation av att säkerhetsutrustningen fungerar såsom det ska.

Resultaten från övervakningen av arbetsförhållandena kan användas för att utreda om det finns behov av dosövervakning. Utifrån övervakningen av arbetsförhållandena ska man kunna verifiera att arbetstagarna är vederbörligt klassificerade i kategorierna A och B. Arbetstagarnas strålningsexponering ska vid behov kunna bestämmas utifrån kontrollmätningar av arbetsförhållandena till exempel vid strålningsexponering på grund av en avvikande händelse, då en dosimeter gått sönder eller om dosbestämningen misstänks vara felaktig.

Dosövervakning

För arbetstagare i kategori A ska dosövervakning ordnas. Ofta är det ändamålsenligt att även ordna dosövervakning för arbetstagare i kategori B. Övervakningsperioden för arbetstagare i kategori A är i regel högst en månad. För övriga personer kan övervakningsperioden vara högst tre månader. Klassificeringen av arbetstagare i kategorier beskrivs närmare i direktiv ST 1.6.

Mätningarna som ingår i dosövervakningen ska utföras av en godkänd dosimetritjänst. Dosimetern som används för dosövervakning används endast av en arbetstagare. Användning av en gruppdosimeter räknas inte som dosövervakning. Resultaten från dosövervakningen lagras i dosregistret som upprätthålls av Strålsäkerhetscentralen.

Strålsäkerhetscentralen har godkänt fyra dosimetritjänster. Godkända dosimetritjänster är Doseco Oy och Landauer Nordic. Dessutom har både TVO och Fortum egna dosimetritjänster vid sina kärnkraftverk i Olkiluoto och Lovisa.

Dela denna sida

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

kontaktperson

kontaktperson

  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244