Arbetstagarnas strålningsexponering

Från dosregistret sammanställs regelbundet statistik om arbetstagarnas strålningsexponering som bland annat används som utbildningsmaterial och utnyttjas i övervakningsarbetet.

Dela denna sida

På webbplatsen STUK.fi På webbplatsen STUK.fi

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Dosregister
Telefon 09 759 88 247