Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Arbetstagarnas strålningsexponering

Arbetstagarnas strålningsexponering

Från dosregistret sammanställs regelbundet statistik om arbetstagarnas strålningsexponering som bland annat används som utbildningsmaterial och utnyttjas i övervakningsarbetet.

KONTAKTUPPGIFTER

Dosregister
Telefon 09 759 88 247