Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Verksamhetsutövaren skall märka strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen, samt platserna för deras användning och förvaring, med lämpliga symboler.

I Strålsäkerhetscentralens direktiv ges allmänna anvisningar om märkning av strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen samt utrymmena där de används.

Syftet med en varningsskylt är att fästa uppmärksamhet vid strålrisken. Varningsskylten ska vara sådan att också en person som inte är insatt i strålskydd förstår den.

Märkningssättet ska väljas med hänsyn till den fara strålningen medför, arbets- och omgivningsförhållandena samt andra säkerhetsrelaterade faktorer.

Exempel på varnings- och förbudsskyltar

På den här sidan kan du ladda varnings- och förbudsskyltar i tryckfärdiga och internetanpassade versioner. Välj den lämpliga versionen nedan.

Varningsskylt för radioaktivt ämne eller joniserande strålning. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Exempel på tilläggsskylt i samband med varningsskylt för radioaktivt ämne eller joniserande strålning. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)

Exempel på kombinationsskylt med varningssymbolen för radioaktivt ämne eller joniserande strålning och förklarande text.

Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)

Exempel på skylt som fästs på skyddet till en strålkälla.
Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Varningsskylt för icke-joniserande strålning. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Varningsskylt för starkt magnetfält. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Exempelvis följande förbudsskyltar används tillsammans med varningsskyltarna om det finns skäl att neka vissa personer tillträde till lokaler där starka magnetfält förekommer.
1. Inga personer med pacemaker. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
2. Inga personer med ferromagnetiska implantat. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
3. Inga metallföremål eller klockor. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)

Exempel på kombinationsskylt med varningssymbolen för icke-joniserande strålning och förklarande text.
Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Varningsskylt för optisk strålning. Vid behov används en tilläggsskylt med information om den optiska strålningens typ (UV-strålning, synligt ljus eller infrarött ljus). Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Varningsskylt för laserstrålning. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Exempel på kombinationsskyltar med varningssymbolen för laserstrålning och förklarande text enligt säkerhetsklassen. Vektorgrafikversion (EPS, CMYK)
Lågupplöst version (JPG, 150 dpi, RGB)
Utskrivbar version
(PDF)
Lågupplöst version
(JPG, 150dpi, RGB)

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246