Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Tandröntgenundersökningar

Tandröntgenundersökningar kräver att tandläkaren utför en berättigandebedömning.

Röntgenundersökningar av tand- och ansiktsområdet är ett viktigt verktyg för tandläkare för diagnostisering och uppföljning av behandlingen. Olika typer av tandröntgenundersökningar utförs på nästan 2 000 verksamhetsställen runt om i Finland.

I förhållande till det totala antalet röntgenundersökningar är antalet tandröntgenundersökningar stort, men undersökningarna riktas på ett litet område och orsakar en relativt liten stråldos för patienten. Röntgenbilder tas alltid efter tandläkarens övervägande och berättigandebedömning, och inga undersökningar utförs rutinmässigt utan individuell behovsprövning.

Strålsäkerheten vid tandröntgenundersökningar säkerställs genom lämplig strukturell strålskärmning och framför allt strålsäkra tillvägagångssätt. Genom arbetstagarnas egenövervakning kan man säkerställa att personalen eller allmänheten inte utsätts för överflödig strålning.

Enligt strålskyddslagen krävs ett säkerhetstillstånd för användning av en tandröntgenapparat. Därtill krävs även att utrustningen och utrymmena uppfyller strålskyddslagstiftningens krav.

Kontaktuppgifter

Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300