Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Användningsbegränsningar för radioaktiva ämnen i produkter

Enligt 68 § i strålsäkerhetslagen får radioaktiva ämnen inte användas i livsmedel, kosmetika, leksaker eller motsvarande konsumtionsvaror. Också införsel och utförsel av konsumtionsvaror som innehåller radioaktiva ämnen är förbjudet.

På godtagbara skäl kan Strålsäkerhetscentralen godkänna användningen av radioaktiva ämnen som en strålkälla i konsumtionsvaror. Tillämpningen där denna användning är godkänts är brandvarnare som innehåller americium (Am-241) och speciallampor (t.ex. xenonlampor som används i bilar) som innehåller små mängder av torium (Th-232 eller Th- 228) eller krypton (Kr-85). För handel med och införsel av sådana brandvarnare eller speciallampor krävs säkerhetstillstånd.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246