Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Övervakning av verksamhet

Osion etusivun ingressi Till användare av strålning Utbildning och behörighet (STV och STA)

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning inom hälsovård, industri och forskning. I detta avsnitt beskrivs vilka slags frågor verksamhetsutövaren bör beakta i sin verksamhet för att säkerställa att användningen av strålning bedrivs på ett planerat, godtagbar och säkert sätt.