Strålkälla i metallåtervinning

Bland återvinningsmetall kan det finnas radioaktiva ämnen eller apparater som innehåller en strålkälla.

Radioaktiva ämnen som finns bland återvinningsmetall kan identifieras endast genom mätning. Apparater och transportförpackningar som innehåller strålkällor känns igen på symbolen för strålrisk. I apparater och transportförpackningar som är intakta finns strålkällan inuti en tung bly- eller stålskärm.

Om du misstänker att det finns en strålkälla bland återvinningsmetall eller att metallen i sig är radioaktiv, kontakta Strålsäkerhetscentralen (STUKs växel 09 759 881).

Första anvisningar för den som hittar en strålkälla:

  • Rör eller lyft INTE strålningsalstrande objekt eller föremål som är märkta med strålrisksymbolen om detta inte är nödvändigt.
  • Öppna INTE och bryt INTE upp tvivelaktiga förpackningar. Radioaktiva ämnen kan frigöras när förpackningen öppnas.
  • Rör INTE vid radioaktiva objekt eller material med bara händer.

Anvisningar för identifiering av apparater, transportförpackningar och strålkällor samt anvisningar för minskning av strålrisker och åtgärder när man hittar en strålkälla beskrivs närmare på affischen som STUK publicerat, Se upp för strålkällor i metallåtervinningen - Varo säteilylähteitä metallinkierrätyksessä (affischen finns enbart på finska).

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246