Årsanmälan för avvikande händelser för röntgenverksamhet inom hälso- och sjukvården

Avvikande händelser med mindre säkerhetsbetydelse inom hälso- och sjukvården kan anmälas årligen som en sammanställning.

Vilka händelser kan anmälas i samma anmälan årligen?

Övriga avvikande händelser i anslutning till undersökningar eller åtgärder där röntgen används än de som omedelbart ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen kan anmälas i samma anmälan. I praktiken är de avvikande händelser som anmäls i samma anmälan årsvis sådana som inträffat vid verksamhet av kravklass I och II och de avvikande händelser i verksamhet av kravklass III som inte anmäldes separat till STUK. Kravklasserna för och verksamhetsslagen inom röntgenverksamhet inom hälsovården anges i bilaga B till direktivet ST 3.3.

Hur kan årsanmälan göras?

Årsanmälan för händelser i anslutning till röntgenundersökningar eller -åtgärder inom hälsovården kan göras med Excel-tabellen nedan. Tabellen är den samma som i bilaga D till direktivet ST 3.3. Den ifyllda tabellen ska skickas senast i slutet av januari per e-post till adressen terveydenhuoltortg@stuk.fi. Om en avvikande händelse redan har anmälts till Strålsäkerhetscentralen, ska den inte anmälas på nytt.

Dela denna sida

Annanstans på nätet Annanstans på nätet

Årsanmälan för avvikande händelser och ST-direktiv Årsanmälan för avvikande händelser och ST-direktiv

Kontakt Kontakt

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246