Avvikande händelser

Man ska redan på förhand förbereda sig på avvikande händelser vid användning av strålning. Det ska också finnas instruktioner för avvikande händelser.

Beredskap för avvikande händelser

Man ska redan på förhand förbereda sig på avvikande händelser vid användning av strålning.

Handlande vid avvikande händelser

Vid en allvarlig avvikande händelse ska man agera snabbt.

Anmälan om en avvikande händelse

Anmäl en avvikande händelse omedelbart till Strålsäkerhetscentralen.

Strålkälla i metallåtervinning

Bland återvinningsmetall kan det finnas radioaktiva ämnen eller apparater som innehåller en strålkälla.