Personer som har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert

Personer som har rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren anlita en strålsäkerhetsexpert (STA) för att planera, genomföra och övervaka strålskyddet för de anställda och allmänheten. En strålsäkerhetsexpert behöver inte anlitas vid strålningsverksamhet som varken orsakar yrkesmässig exponering, exponering av allmänheten eller potentiell exponering. Mer information om när man ska anlita en strålsäkerhetsexpert finns i 17 och 18 § i statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018).

Nedan listas de personer som har beviljats rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert och som har gett sitt samtycke till publicering av sina uppgifter. Listan uppdateras vartefter nya beslut om behörighet som strålsäkerhetsexpert fattas.

Namn Kontaktuppgifter Kompetensområde
Ala-Heikkilä Jarmo jarmo.ala-heikkila(at)aalto.fi Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Bergman Jörgen jorber(at)utu.fi
+358 44 304 3805
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Galambosi Szabolcs szabolcs.galambosi (at)helsinki.fi Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Haaparanta-Solin Merja

mehaaso(at)utu.fi, +358 29 450 3837

Medicity-tutkimuslaboratorio (utu.fi)

Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Heikkinen Pauli pauli.heikkinen(at)jyu.fi, +358 40 805 4072 Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Kalvas Taneli taneli.kalvas(at)jyu.fi, +358 44 314 1602 Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Kellokumpu Sakari sta.kellokumpu(at)gmail.com
+358 40 744 1916
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Kettunen Eero eero.kettunen(at)harc.fi, +358 40 554 0831 Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Kettunen Markku mkettunen(at)protonmail.com
+358 40 844 3808
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Koivunen Petri petri.koivunen(at)platom.fi
+358 44 545 8087
www.platom.fi
Användning av kärnenergi
Luiro Anne anne.luiro(at)me.com tai anne.luiro@orionpharma.com
+358 44 290 1337
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Miikkulainen Kukka kukka.miikkulainen(at)gmail.com, +358 50 346 3705 Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Nurminen Antti antti.nurminen(at)dekra.com
+358 40 500 6004
www.dekra.fi   
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Oksanen Eero eeroksanen(at)gmail.com
+358 40 168 2106
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Pelli Antti antti.pelli(at)outotec.com
+358 400 280 650
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Pilviö Riitta riitta.pilvio(at)mapmedical.fi, +358 50 591 7307 Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Salonen Jarno jarno.salonen(at)utu.fi
+358 29 450 4287
Utu.fi - Jarno Salonen
Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Tirri Marko marko.tirri(at)utu.fi Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Tyrväinen Harri harri.tyrvainen(at)Helsinki.fi, +358 50 415 5393 Strålningsverksamhet inom industri och forskning
Varimo Harri harri.varimo(at)istekki.fi, +358 40 808 0903, www.istekki.fi Strålningsverksamhet inom industri och forskning