Användarrättighet till extranättjänsten

I Strålsäkerhetscentralens förnyade dosregister ingår en extranättjänst, vars användning förutsätter personliga användarrättigheter.

Användarrättigheter kan beviljas till föreståndaren med ansvar för säkerheten vid användning av strålning och personen som har hand om dosregisterärenden som utsetts av verksamhetsutövaren samt den läkare som bär ansvaret för övervakning av hälsotillstånd av arbetstagare i kategori A. För enskilda arbetstagare beviljas inga användarrättigheter.

Dosregisters extranättjänst kan användas med följande eller dess nyare version: Internet Explorer 11, Firefox 31.3.0 ESR, Firefox 41, Chrome 45 ja Safari 6.

Undertecknad ansökningsblankett returneras till postadressen

Strålsäkerhetscentralen
Dosregister/Marja Niskanen
PB 14
00811 HELSINGFORS

Strålsäkerhetscentralen skickar den sökande ett personligt användarnamn och lösenord per e-post.

Beställning av uppgifter från dosregistret

Från dosregistret lämnas information ut endast till personer som har rätt att ta del av uppgifterna. Uppgifter kan beställas av arbetstagaren själv, den föreståndare som bär ansvaret för säkerheten vid användning av strålning eller en kontaktperson som utsetts att ta hand om dosövervakningsärenden. Dosregistret innehåller personuppgifter och vid utlämnande av information följs både personuppgiftslagen (523/1999) och strålskyddslagen (592/1991).

Arbetstagarens dosrapport och dosövervakningsdokument beställs med den vidstående blanketten eller via dosregistrets extranät.

För dokument tas en avgift ut enligt STUKs prislista för övervakning.

Arbetstagarens dosrapport kan också skrivas ut kostnadsfritt på extranätet. Dosövervakningsdokumentet är ett undertecknat och stämplat dokument, vilket innebär att man inte kan skriva ut det själv.

Ur arbetstagarens dosrapport (finsk-, svensk- eller engelskspråkig) framgår arbetstagarens hela doshistoria. Arbetstagarens dosrapport används till exempel för att lämna dosuppgifter till den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare.

Dosövervakningsdokumentet bildar tillsammans med ett intyg som skrivits av den för övervakning av hälsotillståndet ansvariga läkaren ett dospass. Dospass behövs då arbetstagaren åker till ett annat EU-land för strålningsarbete i kategori A. Dosövervakningsdokumentet är ett engelskspråkigt dokument med standardformuleringar där man ser uppgifterna om arbetstagarens doser under de senaste fem åren.

OBS! För arbete vid kärnkraftverk i Sverige ändrades praxisen den 1 januari 2015.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Dosregister
Telefon 09 759 88 247