Användning av strålning inom industri, forskning eller undervisning samt handel med strålkällor

Dessa blanketter används när det gäller användning av strålning inom industri, forskning, undervisning, service- eller tillsynsverksamhet samt underhåll av eller handel med strålkällor. För användning av strålning inom hälso- och sjukvården finns separata blanketter.

Ta gärna hjälp av ST-direktivet för ifrågavarande verksamhet när du fyller i ansökningsblanketter.

Ansökningsblanketter kan skickas per e-post till adressen teollisuus(at)stuk.fi.

Per post kan ansökan skickas till adressen:

Strålsäkerhetscentralen
STO
PB 14
00811 HELSINGFORS

Ansökningsblanketter eller andra ansökningsdokument returneras inte, så ta vid behov kopior av dessa till dig själv.

Säkerhetstillstånd

Ansökningsblanketten för säkerhetstillstånd används då man ansöker om ett nytt säkerhetstillstånd för användning av strålning eller ändring till ett nuvarande säkerhetstillstånd.

STUK fattar beslut om beviljande av säkerhetstillstånd utifrån ansökningsblanketterna och bifogade andra utredningar.

Flyttning av slutna strålkällor

Slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS-källor)

Ett exempel på uppgifter som ska antecknas på blanketten för registrering av en sluten strålkälla med hög radioaktivitet finns i direktivet ST 5.1 (bilaga B).

Blanketter för bedömning av säkerhetsarrangemangen

Standarddokument gällande transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Dela denna sida

Annanstans på webbplatsen Annanstans på webbplatsen

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246