Användning av strålning inom hälso- och sjukvården

Dessa blanketter används när det gäller användning av strålning inom hälso- och sjukvården, forskning och undervisning om användning av strålning inom hälso- och sjukvården samt installation och underhåll av strålkällor inom hälso- och sjukvården. För användning av strålning inom industri finns skilda blanketter.

Ta gärna hjälp av ST-direktivet för ifrågavarande verksamhet när du fyller i ansökningsblanketter.

Ansökningsblanketter för säkerhetstillstånd gällande tandröntgenverksamhet kan skickas per e-post till adressen hammasrtg(at)stuk.fi och blanketter gällande annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller veterinärmedicin till adressen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi.

Blanketter i PDF-format ska i första hand skickas per e-post. Skicka blanketten genom att klicka på sändningsknappen. Om du vill titta på anvisningarna för ifyllande av blanketten, för musmarkören på ikonen med frågetecknet uppe i blankettens vänstra hörn.

Per post kan ansökan skickas till adressen:

Strålsäkerhetscentralen
STO
PB 14
00811 HELSINGFORS

Ansökningsblanketter eller andra ansökningsdokument returneras inte, så ta vid behov kopior av dessa till dig själv.

Säkerhetstillstånd

Ansökningsblanketten för säkerhetstillstånd används då man ansöker om ett nytt säkerhetstillstånd för användning av strålning eller ändring till ett nuvarande säkerhetstillstånd.

STUK fattar beslut om beviljande av säkerhetstillstånd utifrån ansökningsblanketterna och bifogade andra utredningar.

Blankett R1.1 För ansökan om nytt säkerhetstillstånd
Blankett R1.2 För ändring av giltig säkerhetstillstånd
Blankett R2.1 För organisationsutredning
Blankett R2.2 Utredning om verksamhet och verksamhetsställe (Installation och underhåll av strålkällor)
Blankett R3.1 Utredning om röntgenapparat
Riktlinjer för strålskärmning av undersökningsrummet i tandröntgenverksamhet
Tillståndsblankett: Tillstånd till vanlig elektronisk delgivning
Instruktioner/Förfrågning: Tillstånd till vanlig elektronisk delgivning

Slutna strålkällor

Slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS-källor)

Ett exempel på uppgifter som ska antecknas på blanketten för registrering av en sluten strålkälla med hög radioaktivitet finns i direktivet ST 5.1 (bilaga B).

Blanketter för bedömning av säkerhetsarrangemangen

Dela denna sida

Annanstans på webbplatsen Annanstans på webbplatsen

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246