Säkerhetstillstånd kan sökas genom att man fyller i blanketterna eller alternativt ska i ansökan anges de i bilaga 5 till statsrådets förordning avsedda uppgifterna.

Tillståndsansökningar gällande tandröntgenverksamhet kan sändas per e-post till adressen hammasrtg(at)stuk.fi och ansökningar gällande övrig hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin till adressen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi. Ansökningar gällande strålningsverksamhet inom industri och forskning kan sändas per e-post till adressen teollisuus(at)stuk.fi.

Per post kan ansökningarna sändas till adressen:
Strålsäkerhetscentralen
STO
PB 14
00811 HELSINGFORS (Obs! Postnumret ändrat)

Ansökningsblanketterna eller andra ansökningshandlingar returneras inte, varför man vid behov bör ta kopior av dem.

Allmänna blanketter gällande strålningsverksamhet

Slutna strålkällor med hög aktivitet

I 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet avsett samtycke

Blanketter gällande strålningsverksamhet och driftplats

  •  

Blanketter gällande strålningsalstrande apparater

  •  

Transport av slutna strålkällor

Standarddokument gällande transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle