Säkerhetstillstånd kan sökas genom att man fyller i blanketterna eller alternativt ska i ansökan anges de i bilaga 5 till statsrådets förordning avsedda uppgifterna.

Tillståndsansökningar gällande tandröntgenverksamhet kan sändas per e-post till adressen hammasrtg(at)stuk.fi och ansökningar gällande övrig hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin till adressen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi. Ansökningar gällande strålningsverksamhet inom industri och forskning kan sändas per e-post till adressen teollisuus(at)stuk.fi.

Per post kan ansökningarna sändas till adressen:
Strålsäkerhetscentralen
STO
PB 14
00811 HELSINGFORS (Obs! Postnumret ändrat)

Ansökningsblanketterna eller andra ansökningshandlingar returneras inte, varför man vid behov bör ta kopior av dem.

I 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet avsett samtycke

Allmänna blanketter gällande strålningsverksamhet

Blanketter gällande strålningsverksamhet och driftplats

Blanketter gällande strålningsalstrande apparater

Anmälan om landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet

Slutna strålkällor med hög aktivitet

Flyttning av slutna strålkällor

Standarddokument gällande transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle