Att börja använda strålning

Att börja använda strålning

Osion etusivun tekstinosto För användning av strålning krävs ett säkerhetstillstånd

För användning av strålning krävs ett säkerhetstillstånd

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Användning av strålning avser all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, införsel och utförsel av strålkällor. Strålkällor är röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Osion etusivun tekstinosto Godkännanden och fastställande av behörigheter

Godkännanden och fastställande av behörigheter

I strålskyddslagen och strålskyddsförordningen stadgas om olika skyldigheter som Strålsäkerhetscentralen har gällande fastställande av olika behörigheter och utförande av inspektioner.

Osion etusivun tekstinosto Lasershower

Lasershower

Lasershower måste anmälas till Strålsäkerhetscentralen.

Osion etusivun tekstinosto Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten vid användning av strålning.

Osion etusivun tekstinosto Blanketter

Blanketter

Ta gärna hjälp av ST-direktivet för ifrågavarande verksamhet när du fyller i ansökningsblanketter.

Osion etusivun tekstinosto Avgifter som tas ut för övervakning av strålningsverksamhet

Osion etusivun tekstinosto Inspektioner

Inspektioner

Strålsäkerhetscentralen utför inspektioner på platser där strålning används. Vid inspektionerna kontrolleras att användningen av strålning uppfyller de säkerhetskrav som utfärdas i författningar och överensstämmer med tillståndsvillkoren samt bestämmelser.