Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

På den här sidan hittar du blanketter och anvisningar för strålningsverksamhet.

De målsatta behandlingstiderna för ansökningar och anmälningar är:
•    Vanliga ansökningar och anmälningar: 30 dagar
•    Ansökan om STA-behörighet: mer än 30 dagar beroende på ansökans innehåll (behandlingen omfattar vanligtvis ett separat yttrande).
•    Ärenden relaterade till dosregistret: som regel mindre än 30 dagar.

Innehåll

Blanketter och anvisningar för strålningsverksamhet inom hälsovård och veterinärmedicin
Blanketter och anvisningar för strålningsverksamhet inom industri och forskning
Andra blanketter och anvisningar om användning av strålning
Blanketter och anvisningar för strålningsarbetare
Solarium och lasertillstånd
Radonmätningar

Den person som undertecknar säkerhetstillstånden eller anmälan måste vara bemyndigad

Den som undertecknar ansökan eller anmälan om säkerhetstillstånd ska vara bemyndigad att lämna in ansökan eller anmälan i egenskap av verksamhetsutövarens företrädare. Innan ärendet tas upp till behandling säkerställer Strålsäkerhetscentralen alltid bemyndigandet. Om ansökan eller anmälan har lämnats in via den elektroniska blankettjänsten innehåller den automatiskt ett omnämnande ifall avsändaren mottagit ett bemyndigande via suomi.fi-tjänsten. I annat fall säkerställer STUK bemyndigandet exempelvis genom utdrag ur handelsregistret, något annat register eller genom en fullmakt utfärdad av verksamhetsutövaren.

Ge fullmakt för ärendehantering med STUK

Strålsäkerhetscentralen har tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter. Via tjänsten kan du ge fullmakt till en annan person så att denna kan sköta ärenden för ditt företag i STUKs elektroniska blankettjänst angående säkerhetstillstånd för användning av strålning. Mer information om att ge fullmakt för ärendehantering.

Blanketter och anvisningar för strålningsverksamhet inom hälsovård och veterinärmedicin

Vi föredrar att användare av strålning inom hälsovård och veterinärmedicin använder elektroniska blanketter (formbox.fi). Observera att blankettjänsten formbox.fi inte fungerar med Internet Explorer. Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de webbläsare som stöds för att säkerställa en säker och smidig användning av e-tjänster. Användaren måste tillåta javascript och kakor.

Länkar till Formbox-blankettjänsten:

Ansökan om säkerhetstillstånd och andra ändringar gällande giltigt säkerhetstillstånd kan också göras genom att använda blanketterna (.docx) nedan, som kan skickas via e-post eller post.

Tillståndsansökningar gällande tandröntgenverksamhet kan sändas per e-post till adressen hammasrtg(at)stuk.fi och ansökningar gällande övrig hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin till adressen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi. Postadress: Strålsäkerhetscentralen, STO, Ånäsgränden 1, 01370 VANDA.

Allmänna blanketter

Strålningsverksamhet och driftplats

Strålningsalstrande apparat / strålkälla för hälso- och sjukvård samt veterinärmedicin

Utarbeta och lämna en säkerhetsbedömning av strålningsverksamheten 

Anmälan om överföring och import av röntgenapparat inom hälso- och sjukvården samt veterinärmedicin 

Blanketter och anvisningar för strålningsverksamhet inom industri och forskning

Vi föredrar att användare av strålning inom hälsovård och veterinärmedicin använder elektroniska blanketter (formbox.fi). Observera att blankettjänsten formbox.fi inte fungerar med Internet Explorer. Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de webbläsare som stöds för att säkerställa en säker och smidig användning av e-tjänster. Användaren måste tillåta javascript och kakor.

Länkar till Formbox-blankettjänsten:

​​​Ansökan om säkerhetstillstånd och andra ändringar gällande giltigt säkerhetstillstånd kan också göras genom att använda blanketterna (.docx) nedan, som kan skickas via e-post eller post.

Tillståndsansökningar gällande industri och forskning kan sändas per e-post till adressen teollisuus(at)stuk.fi. Postadress: Strålsäkerhetscentralen, STO, Ånäsgränden 1, 01370 VANDA.

Allmänna blanketter

Strålningsverksamhet och driftplats

Strålningsalstrande apparat / strålkälla inom industri och forskning

Utarbetande och lämnande en säkerhetsbedömning av strålningsverksamheten 

Andra blanketter och instruktioner relaterade till användningen av strålning

Anmälan om landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet

Blankett för slutna strålkällor med hög aktivitet

Flyttning av slutna strålkällor

I framtiden kommer STUK att behandla och underteckna dokumentet för flyttning av slutna källor elektroniskt. Vi hoppas att du skickar dokumentet till teollisuus(at)stuk.fi. 
Av separat begäran kan dokumentet fortvarande fås med stämpel.

Standarddokument gällande transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

Blanketter och anvisningar för strålningsarbetare

Dosregistret

Hälsoundersökning av strålningsarbetare

Strålskyddsutbildning och behörighet

Solarium och lasertillstånd

Övervakning av solarium

Lasertillstånd

Radonmätningar

Godkännande av radonmätningar

Radonmätningar på arbetsplatsen