Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Ansök om säkerhetstillstånd eller meddela om ändring

Strålsäkerhetscentralens (STUK) blanketter för ansökan om nytt säkerhetstillstånd eller ändring av befintligt strålsäkerhetstillstånd finns i blankettjänsten (FormBox.fi). Blanketten leder en till att fylla i de uppgifter som krävs för ansökan på ett målinriktat sätt, och i blankettjänsten behöver inte kundens information fyllas i flera gånger. Du kan även använda blankettjänsten för att ge en annan person fullmakt för att sköta ärenden för ditt företag i frågor som gäller säkerhetstillståndet för användning av strålning.

Tekniska krav för blankettjänsten

Blankettjänsten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av de webbläsare som stöds för att säkerställa säker och smidig funktion. Andra krav: användaren måste tillåta javascript och cookies.

Blankettjänsten använder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-tjänst för elektronisk identifiering.

Säkerhetsbedömningen lämnas in via STUKs blankettjänst eller e-post:

  • ​​​​​Användning av strålning inom industri och forskning: teollisuus(at)stuk.fi
  • Användning av strålning i hälsovården: terveydenhuolto(at)stuk.fi​​​​​​
  • Tandröntgenundersökningar: hammasrtg(at)stuk.fi

​​Mer information om säkerhetsbedömningen för strålningsverksamhet

Ansök om nytt säkerhetstillstånd

Ansök om nytt säkerhetstillstånd i STUKs blankettjänst (formbox.fi). Blankettjänstens tekniska krav: Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Edge, Safari (version 9+). Användaren måste tillåta javascript och cookies.

Ansök om ändring av säkerhetstillståndet

Använd blanketten (formbox.fi) för att ansöka om ändring av säkerhetstillståndet (t.ex. byte av tillståndsinnehavare eller strålsäkerhetsansvarig eller ny typ av apparat). Om du bara vill meddela om mindre ändringar använder du blanketten " Anmälan om förändringar i verksamheten".

Anmälan om förändringar i verksamheten

Med denna blankett (formbox.fi) anmäls sådana förändringar i verksamheten som kan meddelas inom två veckor efter verksamheten förändrats (t.ex. ändring av tillståndsinnehavarens kontaktuppgifter, kassering av strålkälla och upphörande av strålningsverksamhet). Förändringar som kräver att säkerhetstillståndet ändras i förväg ska göras med hjälp av blanketten ”Ansökan om ändring av säkerhetstillståndet”.

Andra blanketter för användare av strålning

STUK förnyar sina elektroniska blanketter. Utöver detta finns blanketterna tills vidare tillgängliga även i pdf- och docx-format.

Ge fullmakt till ärendehantering med STUK

STUK har tagit i bruk Suomi.fi-tjänsten för fullmakter. Med tjänsten kan du ge en annan person fullmakt för att sköta ärenden för ditt företag genom STUKs blankettjänst i frågor som gäller säkerhetstillståndet för användning av strålning.

Avgifter för övervakning av strålningsverksamhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) uppbär en årlig tillsynsavgift av dem som utövar verksamhet som kräver säkerhetstillstånd. Tillsynsavgiften baseras på strålskyddslagen. Tillsynsavgiften skall tas ut enligt de uppgifter som finns i STUKs register ifrågavarande års första dag.