Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Strålsäkerhetsincidenter inom industri och forskning

Strålsäkerhetsincidenter inom industri och forskning

En anonymiserad beskrivning av strålsäkerhetsincidenter publiceras på denna sidan med en beskrivning av händelsen, orsakerna och lösningen på händelsen och de åtgärder som vidtagits för att förhindra en liknande händelse. På så sätt kan man lära av händelsen och därmed undvika liknande händelser i framtiden.

Strålsäkerhetscentralen har anmälts om följande incidenter vid användning av strålning inom industri och forskning (sidan kommer att uppdateras under hösten):