Till användare av strålning

Säkerhet inom strålningsverksamhet

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning. Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt.

Att börja använda strålning

För att använda strålning behövs det ett säkerhetstillstånd, som Strålsäkerhetscentralen beviljar enligt ansökan. Kravet för beviljandet av säkerhetstillstånd är att man har sammanställt ledningssystem för strålningsverksamhet och att till verksamheten har utnämnt en strålsäkerhetsansvarig. STUK utför inspektioner av användningen av strålning efter beviljande av tillståndet. I vissa fall görs inspektionen före ibruktagandet av den strålningsalstrande apparaten. STUK inspekterar också storeffektlasrar (klasserna 3B och 4) som används vid publikevenemang, till exempel konserter, innan dessa får tas i bruk.

Verksamhetstillsyn

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning. Strålning används inom hälso- och sjukvård, industri och forskning. Användningen av strålning ska vara godtagbar, planerad på förhand och säker.

Strålsäkerhetsincidenter

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska man redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter. Verksamhetsutövaren ska ha en uppdaterad plan om åtgärder vid strålsäkerhetsincidenter.

Strålningsmätningar

Strålningsmätningar är nödvändiga på många olika platser och av många olika anledningar. Kraven på strålningsmätare och mätsystem beskrivs i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålningsmätningar.

Blanketter

Säkerhetstillstånd kan sökas genom att man fyller i blanketterna. Efter att man har fyllt i blanketter kan man sända tillståndsansökningar per e-post.

Blanketter