Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Sammio

alt=

Sammio, en förordnings- och anvisningstjänst

STUK har publicerat Sammio, som är en förordnings- och anvisningstjänst för strålsäkerhetslagstiftningen. I tjänsten kan man hitta krav på olika nivåer i lagstiftningen (lag, förordningar och STUKs föreskrifter).

Till Sammio (sammio.stuk.fi)

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Ansök om säkerhetstillstånd eller meddela om ändring

alt=

Ansök om säkerhetstillstånd eller meddela om ändring

STUK förnyar sina elektroniska blanketter. Blanketterna för ansökan om säkerhetstillstånd eller meddelande om ändring finns nu i blankettjänsten (FormBox.fi). Utöver detta finns blanketterna tills vidare tillgängliga även i pdf- och docx-format.

Mer information och blanketter

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Anmäl en strålsäkerhetsincident

alt=

Anmäl en strålsäkerhetsincident

Man måste i förväg förbereda sig för strålsäkerhetsincidenter i samband med strålningsanvändningen. Verksamhetsutövaren skall utarbeta en plan för att hantera strålsäkerhetsincidenter.

Mer information och anmälningsblankett

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Reformen av strålsäkerhetslagstiftningen förändrade arbetsplatsernas ansvarsförhållanden

alt=

Reformen av strålsäkerhetslagstiftningen förändrade arbetsplatsernas ansvarsförhållanden

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren använda en strålsäkerhetsexpert (STA) för att planera, genomföra och övervaka strålskyddet för arbetstagarna och allmänheten.

Mer information och blankett för ansökan om behörighet

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Strålsäkerhetsexperter

alt=

Strålsäkerhetsexperter

Information om personer som har beviljats rätt att fungera som STA, och som gett sitt samtycke till att deras uppgifter offentliggörs, finns publicerat på STUKs webbplats.

Mer information om strålsäkerhetsexperter

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Blanketter för dig

alt=

Blanketter för dig

Behöver du användarrättigheter till dosregistrets extranet-tjänst eller ansöker du om rätt att fungera som strålsäkerhetsexpert? Exempelvis dessa blanketter går att hitta på blankettsidorna.

Hitta rätt blankett

Osion etusivun kuvanosto Till användare av strålning Nyheter för användare av strålning

alt=

Nyheter för användare av strålning

STUK ger ut två nyhetsbrev för professionella användare av strålning. Det ena är riktat till användare av strålning inom hälso- och sjukvården, medan det andra är avsett för yrkespersoner inom industri och forskning som i sitt arbete använder strålning.

Bekanta dig med nyhetsbreven och prenumerera brevet till din e-post

Osion etusivun tekstinosto Till användare av strålning Lasershower, solarium och skönhetsvård

Lasershower, solarium och skönhetsvård

Laserutrustning, solarier och flera enheter som används inom skönhetsvård använder icke-joniserande strålning. Det är viktigt för operatörerna att känna till egenskaperna hos utrustningen de använder, riskerna med användning av strålning och de potentiella hälsoeffekterna av strålning för att säkerställa brukandet. Operatören ansvarar för säker användning av strålning.

Osion etusivun tekstinosto Till användare av stråling Kalibreringstjänster

Kalibreringstjänster

Information om kalibrerings-, kontroll-, testnings- och bestrålningstjänster.