Till användare av strålning

Säkerhet inom strålningsverksamhet

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning. Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt.

Att börja använda strålning

För att använda strålning behövs det ett säkerhetstillstånd, som Strålsäkerhetscentralen beviljar enligt ansökan. STUK utför inspektioner av användningen av strålning efter beviljande av tillståndet. I vissa fall görs inspektionen före ibruktagandet av den strålningsalstrande apparaten. STUK inspekterar också storeffektlasrar (klasserna 3B och 4) som används vid publikevenemang, till exempel konserter, innan dessa får tas i bruk.

Verksamhetstillsyn

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning. Strålning används inom hälso- och sjukvård, industri och forskning. Användningen av strålning ska vara godtagbar, planerad på förhand och säker.

Avvikande händelser

Man ska redan på förhand förbereda sig på avvikande händelser vid användning av strålning. Det ska också finnas instruktioner för avvikande händelser.

Strålningsmätningar

Strålningsmätningar är nödvändiga på många olika platser och av många olika anledningar. Kraven på strålningsmätare och mätsystem beskrivs närmare i direktiv ST 1.9.

Strålsäkerhetsdirektiv (ST)

Strålsäkerhetscentralen ger strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv) beträffande säkerheten vid användning av strålning.

ST-direktiv

Blanketter

Ta gärna hjälp av ST-direktivet för ifrågavarande verksamhet när du fyller i ansökningsblanketter.

Blanketter