Strålningsövervakning i kärnkraftverkens omgivning

Strålningsövervakning i kärnkraftverkens omgivning

Miljöundersökningarna i de finländska kärnkraftverken började redan innan anläggningarna togs i bruk och numera genomförs ett mångsidigt och heltäckande strålningsövervakningsprogram godkänt av STUK i omgivningen kring kärnkraftverken. Från Lovisa och Olkiluoto insamlas och analyseras årligen cirka 600 prover bl.a. från hushållsvatten, livsmedel, luft, regnvatten, jordmån, havsvatten och havsbotten. Även den externa bakgrundsstrålningen och radioaktiviteten hos invånarna i omgivningen mäts regelbundet.

Kontakt

Kontakt

  • Vesterbacka Pia
    Direktör / JOPA tel. +358975988550