STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radioaktivitet i mjölk

Övervakningsprogrammet ger en bild av radioaktiviteten i mjölk och även den av  den stråldos som orsakas via mjölken. Mejerierna inom programmet för strålningsövervakning har valts på sådana orter att man ska få en så heltäckande bild som möjligt av halterna radioaktiva ämnen i mjölk som produceras i Finland. Orterna har även olika nedfallsnivåer.

De livsmedel som människorna använder mest är lantbruksprodukter. I näringskedjan flyttas radioaktiva ämnen i miljön effektivt till mjölken via foder. Det används mycket mjölk, och därför är det viktigt att följa upp radioaktiva ämnen i mjölken.

Proverna samlas in i mejerier i Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Riihimäki och Seinäjoki. Proverna samlas in varje vecka. På STUK kombineras proverna månadsvis och kvartalsvis, varefter de analyseras.

Cs-137-halterna i mejerimjölk är högre på områden med det största nedfallet på grund av Tjernobylolyckan. Cs-137-halterna i mjölk ligger nästan på samma nivå som före kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. De observerade halterna är lägre än en tusendel av den åtgärdsnivå och livsmedelshandelns gränsvärde (1 000 Bq/l) som tillämpas inom Europeiska unionen i situationer efter strålningsolyckor (2016/52/Euratom).

2022

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2022, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.7.-30.9. 1.10.-31.12. 1.4.-31.12.
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu - - 0,15 0,021 0,14 0,023        
Jyväskylä - - 0,54 0,025 0,60 0,027        
Uleåborg - - 0,19 0,018 0,15 0,017        
Riihimäki - - 0,09 0,015 0,17 0,017        
Seinäjoki - - 0,60 0,023 0,53 0,024        

 

Mätresultat från tidigare år

2021

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2021, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.7.-30.9. 1.10.-31.12. 1.1.-30.9.
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,14 0,022 0,15 0,023 0,16 0,022 - - 0,15 0,022
Jyväskylä 0,52 0,024 0,56 0,029 0,49 0,023 - - 0,52 0,025
Uleåborg 0,19 0,019 0,18 0,017 0,15 0,023 - - 0,18 0,020
Riihimäki 0,12 0,016 0,13 0,018 0,14 0,017 - - 0,13 0,017
Seinäjoki 0,61 0,024 0,60 0,028 0,55* 0,022* - - 0,59** 0,025**

  * 1.7.-31.8.2021  **1.1.-31.8.2021

2020

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2020, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.7.-30.9. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12.
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,20 0,023 0,24 0,024 0,22 0,027 0,20 0,020 0,21 0,023
Jyväskylä 0,80 0,028 0,52 0,029 0,68 0,031 0,83 0,026 0,71 0,028
Uleåborg 0,21 0,020 0,21 0,019 0,18 0,018 0,16 0,017 0,19 0,018
Riihimäki 0,14 0,019 0,13 0,019 0,19 0,016 0,13 0,016 0,15 0,018
Seinäjoki 0,75 0,024 0,73 0,023 0,68 0,024 0,60 0,022 0,69 0,023

 

2019

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2019, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad 1.1. - 31.3. 1.4. - 30.6. 1.7. - 30.9. 1.10. - 31.12. 1.1. - 31.12.
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,26 0,023 0,25 0,025 0,23 0,025 0,17 0,025 0,23 0,024
Jyväskylä 1,23 0,029 0,66 0,026 0,88 0,030 0,50 0,028 0,82 0,029
Uleåborg 0,33 0,021 0,30 0,022 0,22 0,024 0,20 0,02 0,26 0,022
Riihimäki 0,21 0,025 0,17 0,020 0,14 0,018 0,16 0,025 0,17 0,022
Seinäjoki 0,92 0,026 0,89 0,024 0,70 0,025 0,73 0,019 0,81 0,024

 

2018

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2018, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad 1.1. - 31.3. 1.4. - 30.6. 1.7. - 30.9. 1.10. - 31.12. 1.1. - 31.12.
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,19 0,027 0,22 0,024 0,22 0,024 0,21 0,027 0,21 0,025
Jyväskylä 0,44 0,031 0,53 0,030 0,87 0,030 0,86 0,029 0,68 0,030
Uleåborg 0,21 0,020 0,20 0,019 0,25 0,020 0,28 0,024 0,24 0,021
Riihimäki 0,20 0,020 0,17 0,020 0,24 0,021 0,24 0,023 0,21 0,021
Seinäjoki 0,69 0,025 0,63 0,019 0,73 0,026 0,82 0,028 0,72 0,025

 

2017

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2017, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad

1.1. - 31.3.

1.4. - 30.6.

1.7. - 30.9.

1.10. - 31.12.

1.1. - 31.12.

 

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Joensuu

0,18

0,031

0,18

0,026

0,20

0,026

0,18

0,033

0,19

0,029

Jyväskylä

0,51

0,033

0,58

0,032

0,62

0,030

0,63

0,026

0,58

0,030

Uleåborg

0,22

0,033

0,18

0,022

0,21

0,019

0,24

0,023

0,21

0,025

Riihimäki

0,24

0,023

0,25

0,023

0,17

0,022

0,16

0,019

0,20

0,022

Seinäjoki

0,64

0,029

0,63

0,027

0,62

0,026

0,68

0,025

0,64

0,027

 

2016

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2016, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad

1.1. - 31.3.

1.4. - 30.6.

1.7. - 30.9.

1.10. - 31.12.

1.1. - 31.12.

 

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Joensuu

0,21

0,027

0,19

0,027

0,19

0,031

0,20

0,032

0,20

0,029

Jyväskylä

0,97

0,027

0,70

0,030

0,72

0,030

0,64

0,028

0,76

0,029

Uleåborg

0,21

0,024

0,21

0,020

0,18

0,025

0,19

0,025

0,20

0,024

Riihimäki

0,32

0,024

0,28

0,023

0,24

0,023

0,36

0,025

0,30

0,024

Seinäjoki

0,66

0,026

0,66

0,028

0,62

0,028

0,62

0,025

0,64

0,027

 

2015

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2015, kvartals- och årsmedelvärden.

Stad

1.1. - 31.3.

1.4. - 30.6.

1.7. - 30.9.

1.10. - 31.12.

1.1. - 31.12.

 

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Cs-137

Sr-90

Joensuu

0,23

0,027

0,23

0,029

0,23

0,029

0,21

0,027

0,23

0,028

Jyväskylä

1,00

0,029

0,83

0,029

0,68

0,029

0,92

0,030

0,86

0,029

Uleåborg

0,31

0,023

0,32

0,022

0,26

0,022

0,22

0,021

0,28

0,022

Riihimäki

0,24

0,023

0,21

0,027

0,31

0,026

0,32

0,025

0,27

0,025

Seinäjoki

0,94

0,030

0,90

0,032

0,74

0,027

0,63

0,026

0,80

0,029

 

2014

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2014, kvartalsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 2014 1.4.-30.6. 2014 1.7.-30.9. 2014 1.10.-31.12. 2014
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,22 0,031

0,26

0,027 0,24 0,029 0,24 0,028
Jyväskylä 0,60 0,031 0,63 0,028 1,10 0,031 1,56 0,031
Uleåborg 0,26 0,023 0,25 0,024 0,26 0,025 0,31 0,024
Riihimäki 0,33 0,023 0,29 0,023 0,34 0,028 0,33 0,023
Seinäjoki 0,83 0,022 0,93 0,030 0,81 0,031 0,90 0,029

 

2013

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2013, kvartalsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 2013  1.4.-30.6. 2013  1.7.-30.9. 2013 1.10.-31.12. 2013
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,19 0,026 0,20 0,031 0,22 0,030 0,22 0,029
Jyväskylä 1,17 0,029 0,73 0,029 0,91 0,030 0,83 0,031
Uleåborg 0,23 0,022 0,26 0,022 0,19 0,022 0,27 0,024
Riihimäki 0,34 0,024 0,33 0,024 0,28 0,025 0,39 0,025
Seinäjoki 0,98 0,030 0,71 0,023 0,70 0,027 0,81 0,030

 

2012

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2012, kvartalsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 2012  1.4.-30.6. 2012  1.7.-30.9. 2012 1.10.-31.12. 2012
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,23 0,028 0,23 0,031 0,20 0,032 0,20 0,030
Jyväskylä 0,71 0,033 0,56 0.031 0,94 0,034 0,86 0,029
Uleåborg 0,27 0,024 0,28 0,024 0,29 0,026 0,28 0,022
Riihimäki 0,27 0,031 0,40 0,028 0,34 0,028 0,40 0,029
Seinäjoki 0,81 0,027 0,78 0,027 0,83 0,032 0,70 0,026

 

2011

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2011, kvartalsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 2011  1.4.-30.6. 2011  1.7.-30.9. 2011 1.10.-31.12. 2011
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,27 0,035 0,25 0,035 0,39 0,037 0,24 0,033
Jyväskylä 0,66 0,036 0,82 0.033 0,85 0,033 0,87 0,035
Uleåborg 0,31 0,034 0,31 0,025 0,23 0,023 0,26 0,026
Riihimäki 0,35 0,029 0,37 0,026 0,32 0,029 0,31 0,028
Seinäjoki 1,3 0,039 0,97 0,032 0,91 0,035 0,81 0,036

Radioaktiva ämnen som frigjordes i miljön vid olyckan i Fukushima 11.3.2011 har iakttagits överallt på norra halvklotet, även i Europa. Halterna i utomhusluften i Finland och i övriga Europa har dock varit så små att de inte gett upphov till några skyddsåtgärder. De doshastigheter som strålningen i Finland orsakar har motsvarat normal naturlig bakgrundsstrålning.

I mjölk producerad i Finland år 2011 har man inte upptäckt några radioaktiva ämnen som härstammar från Fukushima.

 

2010

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2010, kvartalsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 2010  1.4.-30.6. 2010  1.7.-30.9. 2010 1.10.-31.12. 2010
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,25 0,033 0,29 0,034 0,25 0,034 0,28 0,035
Jyväskylä 0,55 0,034 0,60 0,035 0,80 0,037 0,65 0,032
Uleåborg 0,31 0,024 0,28 0,028 0,29 0,026 0,31 0,025
Riihimäki 0,36 0,027 0,27 0,031 0,39 0,030 0,31 0,028
Seinäjoki 1,1 0,028 1,1 0,031 0,83 0,034 0,78 0,029

 

2009

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2009, kvartalsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 2009  1.4.-30.6. 2009  1.7.-30.9. 2009 1.10.-31.12. 2009
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,18 0,035 0,18 0,032 0,19 0,037 0,24 0,037
Jyväskylä 0,70 0,037 0,44 0,032 0,75 0,040 0,56 0,037
Uleåborg 0,28 0,028 0,26 0,025 0,24 0,030 0,25 0,023
Riihimäki 0,36 0,029 0,27 0,027 0,33 0,030 0,38 0,030
Seinäjoki 0,94 0,040 0,87 0,033 0,82 0,043 1,05 0,037

 

2008

Aktivitetshalterna Cs-137 och Sr-90 (Bq/l) i mjölk år 2008, kvartalsmedelvärden.

Stad 1.1.-31.3. 2008  1.4.-30.6. 2008  1.7.-30.9. 2008 1.10.-31.12. 2008
  Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90
Joensuu 0,24 0,035 0,24 0,039 0,24 0,038  0,21 0,033
Jyväskylä 0,80 0,036 0,82 0,041 0,50 0,037 0,76 0,037
Uleåborg 0,34 0,030 0,35 0,027 0,28 0,028 0,28 0,030
Riihimäki 0,39 0,028 0,28 0,030 0,39 0,031 0,37 0,031
Seinäjoki 0,86 0,036 1,03 0,037 0,80 0,036 0,83 0,036

 

Kontakt

Inga sökresultat