STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Radioaktivitet i mjölk

Övervakningsprogrammet ger en bild av radioaktiviteten i mjölk och även den av  den stråldos som orsakas via mjölken. Mejerierna inom programmet för strålningsövervakning har valts på sådana orter att man ska få en så heltäckande bild som möjligt av halterna radioaktiva ämnen i mjölk som produceras i Finland. Orterna har även olika nedfallsnivåer.

De livsmedel som människorna använder mest är lantbruksprodukter. I näringskedjan flyttas radioaktiva ämnen i miljön effektivt till mjölken via foder. Det används mycket mjölk, och därför är det viktigt att följa upp radioaktiva ämnen i mjölken.

Proverna samlas in i mejerier i Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg, Riihimäki och Seinäjoki. Proverna samlas in varje vecka. På STUK kombineras proverna månadsvis och kvartalsvis, varefter de analyseras.

Cs-137-halterna i mejerimjölk är högre på områden med det största nedfallet på grund av Tjernobylolyckan. Cs-137-halterna i mjölk ligger nästan på samma nivå som före kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. De observerade halterna är lägre än en tusendel av den åtgärdsnivå och livsmedelshandelns gränsvärde (1 000 Bq/l) som tillämpas inom Europeiska unionen i situationer efter strålningsolyckor (2016/52/Euratom).
2017

Mätresultaten av radioaktiviteten i mjölk (i sidor Livsmedel och dricksvatten)

Kontakt

Kontakt

  • Virtanen Sinikka
    Inspektör / YSV tel. +358975988556