STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Stråldosen från mat

Stråldosen beskriver den skada som de radioaktiva ämnena orsakar. Ju fler livsmedel som innehåller radioaktiva ämnen man äter och ju högre halterna i dem är, desto större stråldos får man.

Livsmedlens konstgjorda radioaktivitet övervakas genom insamling av dagliga fasta matportioner under en vecka från storhushållskök på tre olika orter. Drycker insamlas endast under en dag. Dessa ger en bild av radioaktivitetsnivån i maten i storkök samt stråldosen för dem som äter mat från storköken. Med hjälp av denna stråldos bedöms den årliga dosen som finländarna får via kosten.

Livsmedlens naturliga radioaktiva ämnen orsakar finländarna årligen en stråldos på sammanlagt 0,3 millisievert. Dricksvattnet som tas ur borrade brunnar orsakar användarna en dos som är ungefär lika stor som dosen orsakad av livsmedel. Användare som dricker vattenverksvatten och grundvatten får en ännu mindre dos.

Med naturliga radioaktiva ämnen avses alla radioaktiva ämnen som naturligt förekommer i miljön, såsom kaliumisotopen K-40, uran, torium och deras sönderfallsprodukter. Det mest betydande ämnet är K-40. Strålbelastningen som orsakas av konstgjorda, det vill säga av människan skapade, radioaktiva ämnen är under 10 procent av detta, cirka 0,02 millisievert.

Största delen av dosen orsakad av cesiumet i maten kommer från livsmedel som fås från naturen. Fisk, skogsbär, svampar och kött från viltdjur orsakar cirka 80 procent av dosen som fås från näringen, renköttet står för cirka fem procent och jordbruksprodukterna för cirka 15 procent. En person som äter många ekologiska produkter kan från livsmedlen få en stråldos som är tiofaldig jämfört med den genomsnittliga konsumenten.

Finländarnas strålningsexponering har inte endast följts upp genom livsmedelsmätningar utan även med direkta luftmätningar. Efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl har man mätt den grupp av människor som bor i området för det högsta nedfallet, största delen av dessa människor använder rikligt med livsmedel från naturen. Den genomsnittliga cesiumdosen orsakad av livsmedel som denna grupp utsätts för är cirka 0,1 millisievert (mSv), variationen är 0,01–0,5 millisievert om året.

Intag av Cs-137 och Sr-90 från mat år 2021.

Stad Provtagningsdag 137Cs (Bq/dygn) mat 90Sr (Bq/vecka) mat
Helsinfors 29.3.2021 0,12 0,30
  30.3.2021 0,30  
  31.3.2021 0,38  
  1.4.2021 0,10  
  2.4.2021 0,15  
  3.4.2021 0,15  
  4.4.2021 0,21  
Rovaniemi 3.5.2021 0,12 0,27
  4.5.2021 0,13  
  5.5.2021 0,13  
  6.5.2021 0,09  
  7.5.2021 0,40  
  8.5.2021 0,20  
  9.5.2021 0,39  
Tammerfors 3.5.2021 0,26 0,27
  4.5.2021 0,31  
  5.5.2021 0,17  
  6.5.2021 0,10  
  7.5.2021 0,10  
  8.5.2021 0,11  
  9.5.2021 0,22  

 

Intag av Cs-137 och Sr-90 från dryck år 2021.

Stad

Provtagningsdag

137Cs (Bq/dygn) dryck

90Sr (Bq/dygn) dryck

Helsingfors 29.3.2021 0,14 0,01
Rovaniemi 4.5.2021 0,26 0,02
Tammerfors 5.5.2021 0,23 0,01