Radioaktivitet i livsmedel

Målet med radioaktivitetsmätningar av livsmedelsprover har varit att få information av radionuklidintaget via mat. Samtidigt fås en uppskattning om den dagliga strålningsexponering som befolkningen får via kosten.

Livsmedlens konstgjorda radioaktivitet övervakas genom insamling av dagliga fasta matportioner under en vecka. Drycker insamlas endast under en dag. Dessa ger en bild av radioaktivitetsnivån i maten i storkök samt stråldosen för dem som äter mat från storköken. Cs-137-aktivitetshalten i mat kan vara betydligt högre, om kosten innehåller rikligt med naturprodukter, eftersom det fortfarande finns radioaktivt cesium från Tjernobylolyckan kvar i skogsbär, insjöfisk, svamp och vilt.

Cs-137- och Sr-90-halterna i daglig kost är låga, eftersom de lantbruksprodukter som används som råvaror i maten är nästan rena från radioaktiva ämnen. Resultaten varierar främst på grund av regionala variationer i provtagningsdagens diet och matens ursprung.

 

Kontakt

Kontakt

  • Vaaramaa Kaisa
    Laboratoriechef / MIT tel. +358975988521