Radioaktivitet i avloppsslam

Inom programmet för strålningsövervakning av miljön övervakas slam från Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors, där närmast förekomsten av konstgjorde radionuklider följs upp. Många radionuklider som kommit ut i miljön kan observeras i avloppsreningsverkets slam, eftersom många radionuklider i avloppsvattnet koncentreras i slammet under reningsprocessen.

I slammet från Viksbacka avloppsreningsverk har radionuklider från bland annat Tjernobylolyckan, medicinsk användning av radioaktiva isotoper och från naturen iakttagits. Genom att studera slammet fås även information om hur radionuklider rör sig i miljön.

Viksbacka avloppsreningsverk togs i bruk år 1994. Där renas avloppsvatten från Helsingfors, östra och mellersta Vanda, Kervo, Tusby, Träskända, Sibbo, södra Mäntsälä och Borgnäs.  I reningsverkets råslam och rötat, torkat slam tas prover fyra gånger om året. Ur proverna analyseras radionuklider som avger gammastrålning.

Sekret från patienter på cancerkliniker och isotopavdelningar på sjukhus som använder radionuklider går till Viksbacka reningsverk. Behandlingar görs i allmänhet endast på bestämda dagar, och därför fördelas utsläppen i avloppsvatten ojämnt över tid. Av denna anledning är variationen stor i halterna i sjukhusnuklider. Radionukliderna som används i sjukhus är I-131, Lu-177 och Tl-201. Cs-137 kommer från Tjernobylolyckan och U-238 är ett radioaktivt ämne som förekommer naturligt i vattnet.

Radionuklider som avger gammastrålning i råslammet i Viksbacka avloppsreningsverk Bq kg-1 per torrvikt år 2017.

Provtagningsdag

131I

137Cs

177Lu

201Tl

238U

1.3.2017

2200 ± 5%

4,6 ± 11%

1200 ± 8%

89 ± 6%

230 ± 16%

23.5.2017

1350 ± 6%

3,1 ± 12%

1350 ± 12%

90 ± 19%

300 ± 16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radionuklider som avger gammastrålning i torkat slam i Viksbacka avloppsreningsverk Bq kg-1 per torrvikt år 2017.

Provtagningsdag

131I

137Cs

177Lu

201Tl

238U

1.3.2017

530 ± 6%

5,0 ± 6%

1040 ± 8%

13 ± 10%

460 ± 8%

23.5.2017

470 ± 6%

4,6 ± 6%

1200 ± 8%

11 ± 10%

580 ± 8%

 

 

 

 

 

 

           

 

Dela denna sida

Kontakt

Inga sökresultat