Kontinuerligt övervakningsprogram

Kontinuerligt övervakningsprogram

Strålsäkerhetscentralen svarar för den riksomfattande miljöövervakningen av strålning. Övervakningsskyldigheten baserar sig på förordningen om strålsäkerhetscentralen och på strålskyddsförordningen.

Även Euratom-avtalet förpliktar medlemsländerna i Europeiska unionen att kontinuerligt övervaka radioaktivitetsnivåerna i luften, vattnet och marken. Förutom STUK följer även Meteorologiska institutet och försvarsmakten upp förekomsten av strålning i miljön på sina egna observationsstationer.

Strålsäkerhetscentralens enhet Miljöövervakning av strålning och beredskap är ett av ackrediteringtjänsten FINAS ackrediterat testlaboratorium T167 (ackrediteringsstandard EN ISO / IEC 17025:2005) inom området Strålsäkerhetstestning och tillhörande provtagning i miljön. Så gott som alla analyser som STUK har genomfört om miljöövervakning av strålning har utförts i enlighet med ackrediteringskraven.

Från länkarna i tabellen till mätresultaten.

Övervakningsobjekt Mät- eller provtagningsplatser Radioaktiva ämnen eller storhet som ska mätas Provtagningsfrekvens Ansvarig organisation
Extern strålning Automatiskt övervakningsnätverk, 260 mätstationer Doshastighet (µSv/h) Kontinuerlig mätning STUK
Radioaktiva ämnen i uteluft Helsingfors, Kotka, Imatra, Kuopio, Rovaniemi, Kajana, Sodankylä, Ivalo  Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (µBq/m3) 1/dag - 1/vecka STUK, Meteorologiska institutet
Totalbetaaktivitet i utomhusluften Nio provtagningsorter Totalbetaaktivitet (µBq/m3) 1/dag eller 1/vecka Meteorologiska institutet
Nedfall Helsingfors, Kotka, Imatra, Kuopio, Rovaniemi, Kajana, Sodankylä, Ivalo Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90 (Bq/m2) Gamma, 4/år,
Sr-90,  1/år
STUK
Ytvatten Kymmene älv, Ule älv, Kemi älv, Kumo älv Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (Bq/m3) 1/ år STUK
Dricksvatten Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Rovaniemi Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, H-3, Sr-90 (Bq/l) 2/ år STUK
Mjölk Riihimäki, Joensuu, Jyväskylä, Seinäjoki, Uleåborg (mejerier) Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90 (Bq/l) Gamma, 12/ år,
Sr-90, 4/ år
STUK
Livsmedel Helsingfors, Tammerfors, Rovaniemi Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90 (Bq/kg) 2/ år STUK
Radioaktiva ämnen i människroppen Helsingfors, Tammerfors, Rovaniemi Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (Bq) 1/ år STUK
Avloppsslam Helsingfors Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (Bq/kg) 4/ år STUK
Radioaktiva ämnen i Östersjön Östersjön Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90, Pu-239,240 (Bq/m3 eller Bq/kg)   STUK

Radon i inomhusluften

Hela Finland Rn-222 (Bq/m3) Kontinuerlig STUK

 

Strålningsövervakning av miljön i Finland - Årsrapporter

Kontakt

Kontakt

  • Vaaramaa Kaisa
    Laboratoriechef / MIT tel. +358975988521
  • Vesterbacka Pia
    Direktör / JOPA tel. +358975988550