Delprogram

Med hjälp av delprogrammen produceras detaljerad information om viktiga strålningsexponeringskällor.

Miljöns strålövervakningsprogram som genomförs varje år ger en allmän bild av strålningsläget i Finland, men med hjälp av detta program kan man inte göra en omfattande bedömning av halterna radioaktiva ämnen och om hur exponeringen varierar eller om hur specialgrupper exponerats. Övervakningsprogrammets resultat kompletteras genom väl inriktade delprogram som ger mer detaljerad, uppdaterad information om de för finländarna viktigaste strålningsexponeringskällorna.

 

Kontakt

Inga sökresultat