STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Övervakning av lasrar

Övervakning av lasrar

Strålsäkerhetscentralen övervakar laserapparater avsedda för konsumentbruk. Laserpekare och laserapparater som används av kosmetologer övervakas. En laserpekare kan vara en laserpenna, nyckelring eller led-ficklampa. STUK övervakar också lasersikten för vapen och paintball-vapen som är utrustade med laser.

Batteri- och ackumulatordrivna laserapparater måste typkontrolleras innan de får ges till försäljning, överlämnas till någon annan eller tas i bruk i Finland. Man måste typkontrollera laserapparater eller delar av laserapparater som hör till säkerhetsklass 2, 2M, 3R, 3B och 4. Kontrollen görs av någon som är ackrediterad för uppgiften eller av en annan expertanstalt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet. Man måste kunna påvisa att apparaten uppfyller kraven med ett intyg över typkontrollen. Apparaten bör vara försedd med tillbörliga varnings- och säkerhetsmärkningar samt en referens till europeisk laserstandard EN 60825-1. Märkningarna samt varnings- och säkerhetsinstruktionerna bör finnas på finska och svenska.

Övervakningen av laserapparater på marknaden görs av Strålsäkerhetscentralen (konsumentanvändning, laserapparater som användas av kosmetologer och showlasrar), Tukes (leksaker), arbetarskyddsmyndigheterna (användning på arbetsplatsen) och Valvira (medicinskt bruk).

Man måste ansöka om tillstånd för laserföreställningar hos Strålsäkerhetscentralen.

För användning av högeffektslaser (laserklasserna 3B och 4) som ljusförstärkning, i reklam, i konstverk eller andra därmed jämförbara föreställningar eller spel krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen, om människor kan vistas på den plats där utrustningen används eller i det utrymme som laserstrålarna går igenom. Tillstånd beviljas om man i verksamheten använder anordningar som uppfyller kraven och verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. Strålsäkerhetscentralen kan lägga till villkor som krävs för säkerställande och övervakning av säkerheten, såsom inspektioner i samband med tillståndsärenden.  

Annanstans på stuk.fi