Strålningsexponering för personal på kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen övervakar de personliga stråldoserna för personal på kärnkraftverk för att de personliga dosgränserna för arbetstagare i strålningsarbete inte ska överskridas.

Den effektiva dos som strålningsarbetet orsakar arbetstagaren får inte under fem år överskrida medelvärdet 20 millisievert (mSv) per år och inte under något år värdet 50 mSv (strålskyddsförordning 1991/1512). Den högsta stråldosen som en finländsk arbetstagare på kärnkraftverk exponerats för var 9,2 mSv år 2014. Under åren 2010–2014 var den högsta sammanlagda stråldosen som en arbetstagare exponerats för 47,2 mSv. De fastställda gränsvärdena överskreds inte.

Strålsäkerhetscentralen övervakar också den kollektiva (sammanlagda) stråldosen för personal på kärnkraftverk. Den kollektiva dosen ger information om bland annat hur strålskyddet för personalen på kärnkraftverket har lyckats. Längden för kraftverkens årliga service och de strålskyddsmässigt betydande arbetena påverkar storleken på den årliga kollektiva dosen.

Kollektiva stråldoserna för personalen på Lovisa kärnkraftverk
I bilden presenteras de kollektiva (sammanlagda) stråldoserna för personalen på Lovisa kärnkraftverk under åren 1977–2016. Under udda år har den årliga servicen varit mindre omfattande än under jämna år. Den kollektiva stråldosen för personalen på Lovisa kärnkraftverk under kraftverkets drift var den lägsta genom tiderna år 2015.
 

Kollektiva stråldoserna för personal på Olkiluoto kärnkraftverk
I bilden presenteras de kollektiva stråldoserna för personalen på Olkiluoto kärnkraftverk under åren 1980–2016. Till exempel år 2005 och 2006 utfördes omfattande turbinarbeten på kraftverken, vilket exponerade arbetstagarna för högre stråldoser än vanligt. Den kollektiva stråldosen för personalen på Olkiluoto kärnkraftverk under kraftverkets (OL1 och OL2) drift var den lägsta genom tiderna år 2014.

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Sovijärvi Jukka
    Byråchef / SÄT tel. +358975988519