STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Tidsbestämda säkerhetsbedömningar

Tidsbestämda säkerhetsbedömningar

En omsorgsfull säkerhetsbedömning är förutsättningen för att ett driftstillstånd ska förnyas.

Om ett driftstillstånd beviljas för en längre tid än 10 år ska en tidsbestämd säkerhetsbedömning göras under driftstillståndsperioden. Till sin omfattning motsvarar säkerhetsbedömningen en bedömning i samband med förnyandet av driftstillstånd. I bedömningarna utreds kraftverkets skick med särskilt beaktande av kraftverkets samt dess anordningars och konstruktioners åldersinverkan. Dessutom bedöms förutsättningarna hos den organisation som driver kraftverket vad gäller en fortsatt säker drift.

Kontakt

Kontakt

  • Routamo Tomi
    Biträdande direktör / YTJ A tel. +358 975 988 577