STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Driftstillstånd

Driftstillstånd för kärntekniska anläggningar ansöks hos statsrådet. Ansöknings- och behandlingsprocessen för tillståndet beskrivs i detalj i kärnenergilagen och kärnenergiförordningen.

Förutsättningarna för att driftstillstånd ska beviljas presenteras i 20 § i kärnenergilagen. STUK ger ett utlåtande om ansökan om driftstillstånd och tar i den bifogade säkerhetsbedömningen ställning till om de krav som lagstiftningen ställer har uppfyllts i de ärenden som STUK granskar. Då STUK bereder utlåtandet ber den om yttranden över bedömningen av kärnsäkerhetsdelegationen och vid behov även av andra expertorganisationer.

I Finland beviljar man driftstillstånd för kärntekniska anläggningar för bestämd tid. Då man avväger hur länge tillståndet ska vara i kraft fästs i synnerhet vikt vid att trygga säkerheten och vid verksamhetens uppskattade längd. STUK kan avbryta driften av ett kärnkraftverk om det är nödvändigt för att trygga säkerheten.

Ansökan och meddelande gällande difttillstånd för kärnkrafverket Olkiluoto 3 finns på finska sidan.

Kontakt

Kontakt