STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Driftstillstånd

Driftstillstånd för kärntekniska anläggningar ansöks hos statsrådet. Ansöknings- och behandlingsprocessen för tillståndet beskrivs i detalj i kärnenergilagen och kärnenergiförordningen.

Förutsättningarna för att driftstillstånd ska beviljas presenteras i 20 § i kärnenergilagen. STUK ger ett utlåtande om ansökan om driftstillstånd och tar i den bifogade säkerhetsbedömningen ställning till om de krav som lagstiftningen ställer har uppfyllts i de ärenden som STUK granskar. Då STUK bereder utlåtandet ber den om yttranden över bedömningen av kärnsäkerhetsdelegationen och vid behov även av andra expertorganisationer.

I Finland beviljar man driftstillstånd för kärntekniska anläggningar för bestämd tid. Då man avväger hur länge tillståndet ska vara i kraft fästs i synnerhet vikt vid att trygga säkerheten och vid verksamhetens uppskattade längd. STUK kan avbryta driften av ett kärnkraftverk om det är nödvändigt för att trygga säkerheten.

Kontakt

Kontakt

  • Virolainen Tapani
    Biträdande direktör / YTJ tel. +358975988671