STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Byggnadstillstånd

Efter ett principbeslut och innan man börjar bygga kraftverket ska en ansökan om byggnadstillstånd lämnas in till statsrådet och det ska beviljas.

I samband med ansökan om byggnadstillstånd ska sökanden påvisa att projektet uppfyller de i lagen presenterade förhandsvillkoren för beviljande av byggnadstillstånd. Förutsättningarna för att byggnadstillstånd ska beviljas presenteras i 18 och 19 § i kärnenergilagen.

STUK ger ett utlåtande om ansökan om byggnadstillstånd. Till utlåtandet bifogas en säkerhetsbedömning. Då STUK bereder säkerhetsbedömningen ber den om utlåtanden av kärnsäkerhetsdelegationen och vid behov även av andra expertorganisationer. I sin säkerhetsbedömning tar STUK ställning till om de krav som lagstiftningen ställer har uppfyllts i de ärenden som STUK granskar.

Byggnadstillståndet för OL3

Kontakt

Kontakt