STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Byggnadstillstånd

Efter ett principbeslut och innan man börjar bygga kraftverket ska en ansökan om byggnadstillstånd lämnas in till statsrådet och det ska beviljas.

I samband med ansökan om byggnadstillstånd ska sökanden påvisa att projektet uppfyller de i lagen presenterade förhandsvillkoren för beviljande av byggnadstillstånd. Förutsättningarna för att byggnadstillstånd ska beviljas presenteras i 18 och 19 § i kärnenergilagen.

STUK ger ett utlåtande om ansökan om byggnadstillstånd. Till utlåtandet bifogas en säkerhetsbedömning. Då STUK bereder säkerhetsbedömningen ber den om utlåtanden av kärnsäkerhetsdelegationen och vid behov även av andra expertorganisationer. I sin säkerhetsbedömning tar STUK ställning till om de krav som lagstiftningen ställer har uppfyllts i de ärenden som STUK granskar.

Byggnadstillståndet för OL3

Kontakt

Kontakt