Beslut som gäller kärntekniska anläggningar

Beslut som gäller kärntekniska anläggningar

Strålsäkerhetscentralen publicerar sina viktigaste beslut som gäller kärntekniska anläggningar.

Besluten som publiceras gäller till exempel kärnkraftverkens tillståndsärenden, betydande ändringar i anläggningar med tanke på säkerheten, ändringar i tillståndshavarnas organisation eller ansvariga person samt exceptionella situationer vid anläggningar. Utöver egentliga beslutsdokument publiceras även STUKs beredningsdokument som belyser bakgrunden för besluten.

Kontaktpersoner

Kärnkraftverk som är i drift/Tomi Routamo
Telefon 09 759 88 577
Kärnkraftverk som byggs eller planeras/Tapani Virolainen
Telefon 09 759 88 671
Inkapslings- och slutförvaringsanläggning/Kai Hämäläinen
Telefon 09 759 88 667