Publikationer

Publikationerj i Julkari

Muikku, M; Beresford, NA; Garnier-Laplace, J; Real, A; Sirkka, L; Thorne, M; Vandenhove, H; Willrodt, C. Sustainability and integration of radioecology—position paper. Journal of Radiological Protection. 2018.
Garnier-Laplace, J; Vandenhove, H; Beresford, NA; Muikku, M; Real, A. COMET strongly supported the development and implementation of medium-term topical research roadmaps consistent with the ALLIANCE Strategic Research Agenda. Journal of Radiological Protection. 2018.
Tobin, Stephen J; Peura, Pauli; Honkamaa, Tapani; Dendooven, Peter; Moring, Mikael; Bélanger-Champagne, Camille. Passive Neutron Albedo Reactivity in the Finnish encapsulation context. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet