Publikationer Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Bly, Ritva; Järvinen, Hannu; Kaijaluoto, Sampsa; Ruonala, Verneri. Contemporary collective effective dose to the population from x-ray and nuclear medicine examinations – changes over last 10 years in Finland.. Radiation Protection Dosimetry3. 2020.
Badran, Hussam; Hildén, Timo; Turunen, Jani; Greenlees, Paul; Neuvonen, Olavi; Peräjärvi, Kari; Pöllänen, Roy. A position sensitive β - γ coincidence technique for sample analysis with the upgraded PANDA device.. 2020.
Lindholm, C; Pekkarinen, A; Sipilä, O; Manninen, A-L; Lehtinen, M; Siiskonen, T. Estimation of Hp(3) among staff members in two nuclear medicine units in Finland. Radiation Protection Dosimetry2. 2020.
Sidlänkar

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

alt=

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

alt=

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna