Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Kremp, Anke; Hinners, Jana; Klais, Riina; Leppänen, Ari-Pekka; Kallio, Antti. Patterns of vertical cyst distribution and survival in 100-year-old sediment archives of three spring dinoflagellate species from the Northern Baltic Sea. European Journal of Phycology. 2018.
Ramebäck, H; Nielsen, S.P.; Marcovic, N; Rand, A; Bjerk, T; Pöllänen, R; Guðnason, K. GammaRay 2018 Proceedings: Seminar for users of gamma ray spectrometry. 2018.
Togawa, Kayo; Auvinen, Anssi; Ahn, Hyeong Sik; Bauer, Adrew J; Brito, Juan P; Davies, Louise; Kesminiene, Ausrele; Laurier, Dominique; Ostroumova, Evgenia; Pacini, Furio; Reiners, Christoph; Shinkarev, Sergey; Thomas, Geraldine; Tronko, Mykola; Vaccarella, Salvatore; Schüz, Joachim. Long-term strategies for thyroid health monitoring after nuclear accidents : recommendations from an Expert Group convened by IARC. The Lacet: Oncology. 2018.
Schüz, Joachim; Togawa, Kayo; Ahn, Hyeong Sik; Auvinen, Anssi; Bauer, Adrew J.; Brito, Juan P.; Davies, Louise; Kesminiene, Ausrele; Laurier, Dominique; Ostroumova, Evgenia; Pacini, Furio; Reiners, Christoph; Shinkarev, Sergey; Thomas, Geraldine; Tronko, Mykola; Vaccarella, Salvatore; Carr, Zhanat; Ilbawi, André; Shimura, Hiroki; Clero, Enora; Franceschi, Silvia; Perez, Maria; Sauvaget, Catherine. Thyroid Health Monitoring After Nuclear Accidents : IARC Expert Group on Thyroid Health Monitoring After Nuclear Accidents. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna