Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Honkamaa, Tapani; Ansaranta, Timo; Hämäläinen, Marko; Heinonen, Jussi; Ilander, Tarja; Martikka, Elina; Moring, Mikael. Digital Declaration Site Maps of Additional Protocol are Digitalization at State Level. 2019.
Hämäläinen, Marko; Honkamaa, Tapani; Martikka, Elina; Moring, Mikael; Okko, Olli. 15 Years of Safeguards-by-Design in Finland. 2019.
Turtiainen, Tuukka; Ilander, Tarja; Mänttäri, Irmeli; Leikoski, Niina; Kurttio, Päivi. Talousvesiasetuksen mukainen yhteenveto talousveden radioaktiivisuuden mittaustuloksista 2016–2018. STUK-B240. 2019.
Khrustalev, K; Martikka, Elina; Honkamaa, Tapani; Moring, Mikael; Murtezi, M; Park, W-S; Tsvetkov, I; Baird, K; Lahti, M. Potential SG equipment infrastructure for the Geological Repository in Finland. 2019.
Honkamaa, Tapani; Hämäläinen, Marko; Martikka, Elina; Moring, Mikael; Okko, Olli; Tupasela, Topi. National Safeguards Concept for Encapsulation Plant and Geological Repository. 2019.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna