Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Ahonen, Eetu; Heinonen, Jussi; Lahtinen, Nina; Tuomainen, Minna. Edellytykset pienreaktorien turvalliselle käytölle : lupajärjestelmän ja valvonnan kehitysnäkymiä. 2020.
Lecomte, JF; Shaw, P; Liland, A; Markkanen, M; Egidi, P; Andresz, S; Mrdakovic-Popic, J; Liu, F; da Costa Lauria, D; Okyar, HB; Haridasan, PP; Mundigl, S. Radiological protection from naturally occurring radioactive material (NORM) in industrial processes. Annals of the ICRP4. 2019.
Lindgren, Jussi; Liukkonen, Jukka. Quantum Mechanics can be understood through stochastic optimization on spacetimes. Scientific Reports 9Article no 19984. 2019.
Leikoski, Niina; Kallio, Antti; Kyllönen, Jarkko; Okko, Olli. Naturlig strålning inom gruvdrift. 2019.
Honkamaa, Tapani; Ansaranta, Timo; Hämäläinen, Marko; Heinonen, Jussi; Ilander, Tarja; Martikka, Elina; Moring, Mikael. Digital Declaration Site Maps of Additional Protocol are Digitalization at State Level. 2019.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna