Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Leikoski, Niina; Kallio, Antti; Kyllönen, Jarkko; Okko, Olli. Luonnonsäteily kaivostoiminnassa. 2019.
Lebac, A.L.; Saizu, M.A.; Takahashi, M.; Isaksson, M.; Bravo, B.; Brose, J.; Csizmadia, L.; Fojtík, P.; Kövendiné-Kónyi, J.; Lünendonk, G.; Meisenberg, O.; Mosimann, N.; Osko, J.; Pantya, A.; Saurat, D.; Taba, G.; Torvela, T.; Vagfoldi, Z.; Vilardi, I.; Vu, I.; Youngman, M.; Zoriy, P.; Beaumont, T.; Franck, D.; Broggio, D.. European intercomparison on the measurement of l-131 in thyroid of adults and children. Radiation Measurements. 2019.
Saikkonen, Aleksi; Niemelä, Jarkko; Sipilä, Petri; Keyriläinen, Jani. Commissioning of the MultiRad 350 cell and small animal x-ray irradiation system. Physica Medica. 2019.
Siiskonen, T; Ciraj-Bjelac, O; Dabin, J; Diklic, A; Domienik-Andrzejewska, J; Farah, J; Fernandez, JM; Gallagher, A; Hourdakis, CJ; Jurkovic, S; Järvinen, J; Järvinen, H; Knežević, Ž; Koukorava, C; Maccia, C; Majer, M; Malchair, F; Riccardi, L; Rizk, C; Sanchez, R; Sandborg, M; Sans Merce, M; Segota, D; Sierpowska, J; Simantirakis, G; Sukupova, L; Thrapsanioti, Z; Vano, E. Establishing the European diagnostic reference levels for interventional cardiology. Physica Medica. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna