Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Kämäräinen, Meerit; Kallio, Antti; Turunen, Jani. Bioenergian tuotannossa syntyvän tuhkan radioaktiivisuus. 2018.
Michelson, D; Henja, A; Ernes, S; Haase, G; Koistinen, J; Ośródka, V; Peltonen, T; Szewczykowski, M; Szturc, J. BALTRAD Advanced Weather Radar Networking. Journal of Open Research Software6. 2018.
Tuovinen, Hanna; Pelkonen, Mila; Lempinen, Janne; Pohjolainen, Esa; Read, David; Solatie, Dina; Lehto, Jukka. Behaviour of metals during bioheap leaching at the Talvivaara mine, Finland. Geosciences8. 2018.
Niemelä, Jarkko; Partanen, Mari; Ojala, Jarkko; Sipilä, Petri; Björkqvist, Mikko; Kapanen, Mika; Keyriläinen, Jari. Measurement and properties of the dose-area product ratio in external small-beam radiotherapy. Physics in Medicine and Biology. 2017.
Järvinen, Hannu; Farah, Jad; Siiskonen, Teemu; Ciraj-Bjelac, Olivera; Dabin, Jérémie; Carinou, Eleftheria; Domienik-Andrzejewska, Joanna; Kluszczynski, Dariusz; Kneževićh, Željka; Kopec, Renata; Majer, Marija; Malchair, Francoise; Negri, Anna; Pankowski, Piotr; Sarmento, Sandra; Trianni, Annalisa. Feasibility of setting up generic alert levels for maximum skin dose in fluoroscopically guided procedures. Physica Medica. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna