Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Brenot, Hugues; Theys, Nicolas; Clarisse, Lieven; Hurtmans, Daniel; Hedelt, Pascal; Vasquez, Margarita; Mona, Lucia; Pappalardo, Gelsomina; Scollo, Simona; Coltelli, Mauro; Peltonen, Tuomas; Lahtinen, Juhani; Hirtl, Marcus; Arnold, Delia; Virtanen, Timo; de Leeuw, Gerrit; Petersen, Guðrún Nína; Barsotti, Sara; Plu, Matthieu; Wotawa, Gerhard. Prototype of multi-hazard early warning from EUNADICS-AV systems to trigger model forecasts of European airspace. 2018.
Csete, István; Toroi, Paula; Steuer, Andreas; Hourdakis, Costas; Gabris, Frantisek; Jozela, Sibusiso; Kosunen, Antti; Cardoso, Joao; Sochor, Vladimir; Persson, Linda; Glavič Cindro, Denis; Arib, Mehenna; Smekhov, Mark. IAEA-SSDL bilateral comparisons for diagnostic level air kerma measurement standards. Physica Medica47. 2018.
Martikka, Elina; Hack, Tapani; Hämäläinen, Marko; Honkamaa, Tapani; Karhu, Paula; Moring, Mikael; Okko, Olli; Peräjärvi, Kari; Maiani, Luciano; Plastino, Wolfango; Abousahl, Said. Chapter 11 : Technical Synergies Between Safeguards and Security. Springer Proceedings in Physics206. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna