Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Okko, Olli; Moring, Mikael; Honkamaa, Tapani; Martikka, Elina; Hämäläinen, Marko. GOSSER - Geological Safeguards and Security RD Project in Finland : How STUK prepares itself for the Final Disposal in Finland. ESARDA Bulletin56. 2018.
Sipilä, Petri; Ojala, Jarkko; Kaijaluoto, Sampsa; Jokelainen, Ilkka; Kosunen, Antti. Gafchromic EBT3 film dosimetry in electron beams – energy dependence and improved film read-out. Journal of Applied Clinical Medical Physics1. 2016.
Huikari, Jussi; Siiskonen, Teemu; Kosunen, Antti; Pousi, Panu. Neutron field characteristics at radiation metrology laboratory of STUK. Radiation Protection Dosimetry. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna