Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Salomaa, Sisko; Bouffler, Simon D.; Atkinson, Michael J.; Cardis, Elisabeth; Hamada, Nobuyuki. Is there any supportive evidence for low dose radiotherapy for COVID-19 pneumonia?. 2020.
Ihantola, Sakari; Holm, Philip; Jutila, Henri; Peräjärvi, Kari. Method for the diagnosis of aged plastic radiation portal monitors. Applied Radiation and Isotopes160. 2020.
Salomaa, Sisko; Cardis, Elisabeth; Bouffler, Simon D.; Atkinson, Michael J.; Hamada, Nobuyuki. Low dose radiation therapy for COVID-19 pneumonia: is there any supportive evidence?. International Journal of Radiation Biology. 2020.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna