Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Khrustalev, K; Martikka, Elina; Honkamaa, Tapani; Moring, Mikael; Murtezi, M; Park, W-S; Tsvetkov, I; Baird, K; Lahti, M. Potential SG equipment infrastructure for the Geological Repository in Finland. 2019.
Honkamaa, Tapani; Hämäläinen, Marko; Martikka, Elina; Moring, Mikael; Okko, Olli; Tupasela, Topi. National Safeguards Concept for Encapsulation Plant and Geological Repository. 2019.
Tupasela, Topi; Honkamaa, Tapani; Moring, Mikael; Turunen, Asko. Passive Neutron Albedo Reactivity (PNAR) Prototype for Spent Nuclear Fuel Verification. 2019.
Bjerke, H; Plagnard, J; Bordy, JM; Kosunen, A; Lindholm, C; Persson, L; Hetland, PO. Comparison of the air-kerma standards of the NRPA, the STUK, the SSM and the LNE-LNHB in medium-energy x-rays (EURAMET.RI(I)-S15). Metrologia. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna