Publikationer

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationerj i Julkari

Säteilyn käytön turvallisuus kardiologiassa. STUK opastaa  Syyskuu 2018. 2018.
Pentti, Elias; Okko, Olli. Usability of Monitoring at the Olkiluoto Repository Site for Safeguards. ESARDA Bulletin  56. 2018.
Tobin, SJ; Peura, P; Bélanger-Champagne, C; Moring, Mikael; Dendooven, P; Honkamaa, Tapani. Utility of Including Passive Neutron Albedo Reactivity in an Integrated NDA System for Encapsulation Safeguards. ESARDA Bulletin  56. 2018.
Okko, Olli; Moring, Mikael; Honkamaa, Tapani; Martikka, Elina; Hämäläinen, Marko. GOSSER - Geological Safeguards and Security RD Project in Finland : How STUK prepares itself for the Final Disposal in Finland. ESARDA Bulletin  56. 2018.
Julkari.fi

Julkari.fi

STUK:s publikationer lagras i Julkari. Många publikationer finns elektroniskt i pdf-format. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet
Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna