Publikationer Publikationer
Publikationer

Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Karhunen, Tero; Kojo, Katja; Kurttio, Päivi; Mattila, Aleksi; Paatero, Jussi; Peltonen, Tuomas; Perälä, Marjo; Simola, Reko; Torvela, Tiina; Turunen, Jani; Vartti, Vesa-Pekka; Virtanen, Sinikka. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021. STUK-B284. 2022.