Publikationer

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationerj i Julkari

Siiskonen, T; Ciraj-Bjelac, O; Dabin, J; Diklic, A; Domienik-Andrzejewska, J; Farah, J; Fernandez, JM; Gallagher, A; Hourdakis, CJ; Jurkovic, S; Järvinen, J; Järvinen, H; Knežević, Ž; Koukorava, C; Maccia, C; Majer, M; Malchair, F; Riccardi, L; Rizk, C; Sanchez, R; Sandborg, M; Sans Merce, M; Segota, D; Sierpowska, J; Simantirakis, G; Sukupova, L; Thrapsanioti, Z; Vano, E. Establishing the European diagnostic reference levels for interventional cardiology. Physica Medica  . 2018.
Pekkarinen, Antti; Siiskonen, Teemu; Lehtinen, Maaret; Savolainen, Sauli; Kortesniemi, Mika. Potential occupational exposures in diagnostic and interventional radiology – statistical modelling based on national dose registry data. Acta Radiologica  . 2019.
Julkari.fi

Julkari.fi

STUK:s publikationer lagras i Julkari. Många publikationer finns elektroniskt i pdf-format. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet
Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna