Publikationer

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationerj i Julkari

Kremp, Anke; Hinners, Jana; Klais, Riina; Leppänen, Ari-Pekka; Kallio, Antti. Patterns of vertical cyst distribution and survival in 100-year-old sediment archives of three spring dinoflagellate species from the Northern Baltic Sea. European Journal of Phycology  . 2018.
Ramebäck, H; Nielsen, S.P.; Marcovic, N; Rand, A; Bjerk, T; Pöllänen, R; Guðnason, K. GammaRay 2018 Proceedings: Seminar for users of gamma ray spectrometry. 2018.
Julkari.fi

Julkari.fi

STUK:s publikationer lagras i Julkari. Många publikationer finns elektroniskt i pdf-format. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet
Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna