Om STUK

Strålnings- och kärnsäkerhetssamarbete i Finlands närområden

Strålnings- och kärnsäkerhetssamarbete i Finlands närområden

Målet med samarbetsprojektet, som administreras av STUK, är att förbättra säkerheten i Finland genom att minska strålnings- och kärnriskerna i närområdena.

Samarbete bedrivs särskilt med kärnkraftverken i Leningrad och Kola, eftersom de ligger nära Finlands gränser. En annan samarbetspartner är den ryska strålnings- och kärnsäkerhetsmyndigheten Rostechnadzor.

Genom samarbetet får STUK tillträde till kraftverken. Inom projektet har man dessutom utvecklat ett mätsystem med hjälp av vilket STUK kan följa strålningssituationen i miljön kring kärnkraftverket i Leningrad.

Samarbetet går i övrigt ut på att utbyta information och erfarenheter och att delta i leveranser av teknisk utrustning, som huvudsakligen skaffas från västländerna.

Även de andra nordiska länderna deltar i det säkerhetsfrämjande arbetet.

Samarbetet inleddes år 1992 inom ramen för det avtal om närområdessamarbete som ingicks mellan Finlands och Rysslands regeringar.

Nära Finlands gränser finns kärnkraftverk i drift, fyra reaktorer i Sosnovyj Bor i Ryssland och fyra reaktorer i Kola samt tre reaktorer i Forsmark i Sverige.Kärnkraftverken i Finlands närområde (i februari 2022).

Kontakt

Kontakt