Om STUK

EU-serviceprojekt

EU-serviceprojekt

STUK deltar i projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och som strävar efter att utveckla strålnings- och kärnsäkerhetsmyndigheternas verksamhet utanför Europa.

Utgångsläget för STUK:s verksamhet är att i samarbete med andra europeiska aktörer tillhandahålla länderna sakkunnigtjänster som är oberoende av kärnkraftverksleverantörerna.

STUK har varit med om att genomföra denna typ av projekt bland annat i Armenien, Brasilien, Egypten, Filippinerna, Georgien, Jordanien, Kazakstan, Kina, Kosovo, Marocko, Ukraina, Vitryssland, Ryssland och Vietnam samt flera östeuropeiska länder innan de anslutit sig till Europeiska unionen.

Kontakt

Kontakt