Respons

Ge respons

Sänd gärna frågor eller feedback om Strålsäkerhetscentralens verksamhet eller om webbplatsen Stuk.fi på denna blankett. Lämna dina kontaktuppgifter ifall du önsökar svar på ditt meddelande.

Det här fältet är obligatoriskt.
Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.
Dela denna sida