Om STUK

Organisation

Organisation

STUK:s organisationsschema. Antal anställda inom parentes. Ledning (3) och avdelningar: Övervakning av kärnkraftverk (117), Övervakning av kärnavfall och material (23), Övervakning av strålningsverksamhet (60), Miljöövervakning av strålning (63), Gemensamma experttjänster (18) och Förvaltning (51).​​​​​​​Organisationsschema i början av 2022.

I början av år 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda. STUKs generaldirektör är Petteri Tiippana. Generaldirektören utses av statsrådet.

STUKs verksamhet grundar sig på lagen om strålsäkerhetscentralen. I lagens första paragraf definieras STUKs uppgift och ställning: ”För förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning, för säkerhetskontroll vid användning av strålning och kärnenergi samt för forskning, utbildning och information i anslutning till dessa uppgifter finns en strålsäkerhetscentral, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet.”