Organisation

Organisationsschema 2016Organisationsschema 2017

I slutet av år 2017 hade STUK sammanlagt 326 anställda. STUKs generaldirektör är Petteri Tiippana. Generaldirektören utses av statsrådet.

STUKs verksamhet grundar sig på lagen om strålsäkerhetscentralen. I lagens första paragraf definieras STUKs uppgift och ställning: ”För förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning, för säkerhetskontroll vid användning av strålning och kärnenergi samt för forskning, utbildning och information i anslutning till dessa uppgifter finns en strålsäkerhetscentral, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet.” 

Dela denna sida