Organisation

Organisationsschema 2016Organisationsschema 2016

I slutet av år 2016 hade STUK sammanlagt 321 anställda. Av dem var 60 procent män. Drygt 70 procent av STUKs anställda har en högre högskoleexamen. De anställdas medelålder var cirka 47 år.

STUKs generaldirektör är Petteri Tiippana. Generaldirektören utses av statsrådet.

STUKs verksamhet grundar sig på lagen om strålsäkerhetscentralen. I lagens första paragraf definieras STUKs uppgift och ställning: ”För förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning, för säkerhetskontroll vid användning av strålning och kärnenergi samt för forskning, utbildning och information i anslutning till dessa uppgifter finns en strålsäkerhetscentral, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet.” 

Dela denna sida